در حال بارگزاری....
دانلود

تعین علامت چند جمله ای درجه دو(کنکور - ریاضیات 2)

بر شانه ی غول ها بایستید (نیوتون)
تقدیم به معلمان ریاضی ام جناب آقای ایوب قادرپور و جناب آقای ناصر کردی