در حال بارگزاری....
دانلود

روانشناسی سرمایه گذاری

سمینار روانشناسی سرمایه گذاری ،روانشناس سبز
در این سمینار استاد بهروزی از روانشناسی و نقش آن در سرمایه گذاری میگوید.
برای دریافت کامل سخنرانی بهع سایت www.behrozi.net
و یا با شماره02188390282تماس حاصل نمایید.