در حال بارگزاری....
دانلود

مدیریت بر خود-دكتر علی شاه حسینی-سرمایه گذاری-تامین سرمایه

دكتر علی شاه حسینی كارشناس برنامه های رادیو و تلویزیون در برنامه با شما كه از شبكه یك سیما پخش می شود راه كار های تامین سرمایه و سرمایه گذاری را بیان می كنند كه ....