در حال بارگزاری....
دانلود

حضور سرمایه گذاران آلمانی در تامین سرمایه امین

حضور هیات 70 نفره از سرمایه گذاران آلمانی برای آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی ایران در تامین سرمایه امین