در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید دکتر قبادیان از کشت و صنعت نیشکر دهخدا استان خوزستان

بازدید دکتر قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کشت و صنعت نیشکر دهخدا خوزستان


7 اردیبهشت 98
مطالب پیشنهادی