در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید دکتر دهمرده از بلوچستان (استان س و ب) - اول

بازدید استاندار از بلوچستان
(استان سیستان و بلوچستان)
تاریخ: شانزدهم مرداد ۱۳۸۶ الی بیست و دوم مرداد ۱۳۸۶