در حال بارگزاری....
دانلود

افتتاح 2 پروژه در کشت و صنعت میرزا کوچک خان در خوزستان

پروژه تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با ظرفیت یک هزار و 200 مترمکعب تصفیه آب صنعتی در روز یکی از این پروژه ها است.
پروژه دیگری که امروز با حضور استاندار خوزستان افتتاح شد واحد تکثیر و پرورش زنبور «تلنموس» بوده که با هدف حذف سموم شیمیایی از فرایند مبارزه با آفات نیشکری راه اندازی شده است.