در حال بارگزاری....
دانلود

کشتار پرندگان مهاجر

یکی از روش های صید مرغابی ها که در ایران هم از این روش استفاده می شود .از این روش در تالاب هورالعظیم و شادگان در استان خوزستان استفاده می شود و باعث شده جمعیت پرندگان مهاجر کاهش پیدا کند