در حال بارگزاری....
دانلود

پرندگان مهاجر در تالاب انزلی

در حال حاضر، پرندگان مهاجر بسیاری در حال ورود به تالاب انزلی هستند. پرندگان زمستان گذران بسیاری از قبیل چنگر، خوتکا و کاکایی سر سیاه پیشاپیش وارد تالاب انزلی شده اند. زنبور خور گلو خرمایی نیز از جمله پرندگان عبوری معمول در تالاب انزلی می باشد. بزودی، تعداد زیادی پلیکان خاکستری و قوی فریاد کش نیز به تالاب خواهند آمد و در فصل زمستان، پناهگاه حیات وحش سرخانکل توسط انواع گوناگون پرندگان آبزی پوشانده خ