در حال بارگزاری....
دانلود

کشتار بی رحمانه پرندگان مهاجر در فریدونکنار92

کجایند مسئولانی که باید جلوی این کشتار شکارچیان بی رحم را بگیرند - خبر 20 در 6 بهمن 92 با گزارش رضا دانش نظامی