در حال بارگزاری....
دانلود

دفاع شخصی(قفل مفاصل)

امروزه قفل کردن مفاصل حریف یکی از بهترین روش های دفاع شخصی محسوب میشود.
www.Razmikaran.ir