در حال بارگزاری....
دانلود

‫23 اگر پدر وفات کرد نمازهای قضای پدر بر عهده پسر بزرگ است؟‬‎

احکام نماز قضای پدر و مادر - طریقه خواندن نماز قضای پدر - نماز قضای مادر بر عهده کیست - نماز قضای پدر چند رکعت است - ‫23 اگر پدر وفات کرد نمازهای قضای پدر بر عهده پسر بزرگ است؟‬‎


31 مرداد 96