در حال بارگزاری....
دانلود

انمیشن جراحی پلک دکتر علیرضا امامی

این جراحی معمولاً در خواب عمیق (IVS) صورت می گیرد و می تواند شامل پلک های بالا و پایین باشد. در این جراحی پوت چروک شده و چربی اضافی پلک ها خارج شده و در این حالت باعث جوان شدن اطراف چشم ها و صورت و کاهش فشار و سنگینی روی چشم ها می شود، در نتیجه فرد علاوه بر جوان تر شدن از دید بهتری بهره مند می شود.