در حال بارگزاری....
دانلود

تشریح جراحی پلک پایینی از زبان دکتر پیمان برومند

مشکلی که اکثر متقاضیان جراحی پلک پایینی از آن گله دارند مربوط است به پف پلک که باعث می شود دیگران شک کنند شاید به قدر کافی نخوابیده اند. این عارضه به سبب سه پد چربی است که در زیر عضلات پلک پایینی قرار دارند. مشکل دیگر معمولاً پوست اضافی و چروک خورده ی این ناحیه است.