در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر پوریا افلاکی از جراحی پلک پایین می گوید

جراحی پلک پایین اغلب برای ترمیم پُف زیر چشم استفاده می شود. در جراحی پلک پایین، برش مورد نیاز برای برداشتن چربی در داخل پلک ایجاد شده و اثر زخمی که قابل رویت باشد به جا نخواهد گذاشت. در صورت وجود چروک و پوست اضافی می توان از لایه بردارهای شیمیایی یا لیزر کمک گرفت تا پوست را صاف و هموار ساخت.