در حال بارگزاری....
دانلود

فشار و اب

طنز یارو فشار میاره بادش بیرون میاد و اب رو از سوراخ کنار حوض بیار میاره