در حال بارگزاری....
دانلود

امید پارسا

***دلم با غم تفاهم کرده ای دوست***
***هوای شهر مردم کرده ای دوست***
***از ان روزی که تو اواره گشتی***
***لبانم خنده را گم کرده ای دوست***
زیبا ترین بخش این اهنگ البه شعرشااااااا