در حال بارگزاری....
دانلود

امید پارسا-افغانی

خواننده ی اصلی این اهنگ امید پارساست اما به نظر من ارش بارز خیلی بهتر اجراش کرده خوب صدای ارش بارز خیلی بهتر از امید پارساست..... این فقط نظر خودمه هاااااااا