در حال بارگزاری....
دانلود

خطرناک ترین اتفاق برای دشمن

بهروز افخمی(کارگردان سینما): خطرناک ترین اتفاقی که ممکنه برای یک نظام زورگو و فاشیستی که ادعای آزادی و آزادی خواهی هم داره بیفته، مثل آمریکا، مثل انگلیس، این است که مردم ترسشون بریزه.