در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ دندان شکن استاد شیعه به شبهه 17000 آیه در قرآن

پاسخ دندان شکن شیعه به شبهه وهابی ها که می گویند شیخ کلینی گفته قرآن 17000 آیه دارد