در حال بارگزاری....
دانلود

مرکز فشار

مرکز فشار نقطه ای است که برآیند نیروهای فشاری (آیرودینامیکی، هیدرودینامیکی و...) ایجاد شده بر روی جسم به آن وارد میشود. در این ویدئو این نقطه با Cp که بیان کننده ضریب فشار است نشان داده شده است. هدف این ویدئو، نشان دادن نحوه تغییرات مرکز فشار با تغییر زاویه حمله بال است.