در حال بارگزاری....
دانلود

نکات مهم برای مسافرت با کودک

نکاتی مانند؛ ویزا ، بیمه سفر، سرگرمی کودکان ، سلامتی کودکان ، آفتاب سوختگی ، بریدگی، زخم و گزش حشرات ، اسهال برای بردن کودکان به مسافرت بسیار مهم می باشد که ما در این نوشته به این نکات پرداخته ایم.
http://kooleposhty.com/fa/news/3593/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9