در حال بارگزاری....
دانلود

✿ ببین میتوانی بمانی بمان..-واحد فاطمیه 93

ببین می تــوانی بمانی بمان/عزیزم تو خیــلی جـوانی بمان/تو هم مثل من نیمه جـانی بمان/زمــین گـیر من،آســمانی،بمان/چه شد با علی همسفر ماندنت/چه شـد ماجرای سـپر ماندنـت/چه شد پـای حـرف پـدر ماندنـت/پس از قـصه ی پشـت در ماندنت/ندارد علی همزبانی بمان/برای علی بی تو بد میشود/بدون تو غم بی عدد میشود/نرو که غرورم لگد میشود/و این سقف،سنگ لحد میشود/...مداح:حاج محمود کریمی