در حال بارگزاری....
دانلود

ببین میتوانی بمانی، بمان... - فاطمیه 92

ببین می توانی بمانی،بمان / عزیزم تو خیلی جوانی،بمان

تو هم مثل من نیمه جانی،بمان / زمین گیر من آسمانی،بمان

اگر می شود می توانی،بمان / چه شد با علی همسفر ماندنت

چه شد پای حرف پدر ماندنت / چه شد ماجرای سپر ماندنت

پس از قصه ی پشت در ماندنت / ندارد علی هم زبانی،بمان