در حال بارگزاری....
دانلود

ساخت آسفالتی در آمریکا با قابلیت جذب 4000 لیتر آب!

شرکت Next Home در آمریکا موفق به ساخت آسفالتی شده است که قابلیت نفوذ 4000 لیتر آب را داراست.


25 تیر 96