در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت دهم داستان رستم و اسفندیار. حسین پویا

بهمن برای دادن پیام پدرش اسفندیار به شکارگاه رستم می رود. تلاش او برای کشتن رستم بی نتیجه می ماند. رستم از شنیدن پیام برآشفته می شود.