در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیرات احساس تردید و شک

_ یکی از چهار چیزی که باعث فرسایش و خستگی ذهن می شود ، تردید و شک در امور هست ؛ و تا زمانی که این تردید برای انسان حل نشود مدام از انسان انرژی می گیرد.
_ تردید ها باعث کاهش انرژی و از بین بردن فرصت ها برای انسان می شود.


26 مهر 96
مطالب پیشنهادی