در حال بارگزاری....
دانلود

مهارت تصمیم گیری هنگام شک و تردید

_ هنگام تردید ابتدا باید مسیله را شناخت و باید دانسته شود که تردید به چه علت و بین چه مواردی است ؛ که بعد از بررسی باید ببینیم کدام امتیازات و اولویتش بیشتر است که همان مورد انتخاب شود.

_ انسان باید بداند که نباید ذهن خود را انباری از تردید ها کند و بلکه باید آن ها را برای خود حل کند و الا باعث نا آرامی و اصطراب و فرسودگی او می شود.


26 مهر 96
مطالب پیشنهادی