در حال بارگزاری....
دانلود

دهه شصت, دوران تحول با زیرنویس فارسی - ترور جان اف کندی

... دانلود نسخه کامل و با کیفیت فقط در MNDL.ir ...
در تاریخ آمریکا، هر دهه به تنهایی تاریخ این کشور را باز تعریف می کند و تاثیرات و نشانه های خودش را برجا می گذارد. اما در این میان در تاریخ آمریکا دهه های کمی بوده اند که مانند دهه شصت تاثیرگذار بوده باشند. مجموعه اتفاقاتی که در آن ده سال پرآشوب در آمریکا افتاد به قدری عمیق و تاثیرگذار بودند که احتمالا یک شهروند سال ۱۹۶۰ در سال ۱۹۶۹ نمی توانست