در حال بارگزاری....
دانلود

جنگ سرد از مجموعه دهه شصت؛ دوران تحول

دانلود این مستند به صورت کامل تنها در سایت mnTV.ir --- "

(۱۹۶۳-۱۹۶۰)

سال های آغازین دهه ی شصت، پرتنش ترین سال های جنگ سرد بودند. در این برنامه، دوران ریاست جمهوری کندی، جنگ سرد، عملیات خلیج خوک ها، احداث دیوار برلین، بحران موشکی کوبا و عواقب آن را بررسی می کنیم.در تاریخ آمریکا، هر دهه به تنهایی تاریخ این کشور را بازتعریف می کند و تاثیرات و نشانه های خودش را برجا می گذارد. اما در این میان در