در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه در راه آزادی از مجموعه دهه شصت؛ دوران تحول

دانلود این مستند به صورت کامل تنها در سایت mnTV.ir
در این برنامه جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و آغاز حرکت آنان را به سمت آزادی بررسی می کنیم.

در این برنامه هم چنین نگاهی خواهیم انداخت به رویدادهایی مانند یکشنبه خونین، تابستان آزادی، قتل سه فعال حقوق مدنی در می سی سی پی، گذار به حقوق مدنی و حق رای، روابط جانسون رییس جمهوری آمریکا با دکتر لوترکینگ، برآمدن و قتل مالکوم ایکس، شورش های شهر