در حال بارگزاری....
دانلود

تصنیف پروانه شو_-محمدرضا و همایون شجریان

قطعه ی اسناد حسین علیزاده که توسط اساتید حسین علیزاده-محمدرضا شجریان-کیوان کلهر و همایون شجریان اجرا و بازخوانی میشود.این تصنیف در مایه ی شوشتری و همایون هست