در حال بارگزاری....
دانلود

همایون شجریان : آخرین وضعیت محمدرضا شجریان

آخرین وضعیت محمدرضا شجریان از زبان همایون
همایون شجریان : بیماری پدرم (محمدرضا شجریان) به سمت بهبود نرفته اما وضعیت بدتر هم نشده است.


20 دی 96