در حال بارگزاری....

صحنه هایی از درگیری مخالفان و موافقان مرسی

بی بی سی عربی: روز گذشته هزاران مصری در اعتراض به حکم تبرئه عاملان کشتار در طی انقلاب این کشور تظاهرات کردند.
وزارت بهداشت مصر تعداد زخمی