در حال بارگزاری....
دانلود

آشوب و جنجال در سخنرانی نخست وزیر سابق مالزی بین موافقان و مخالفان او

سخنرانی ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی به جنجال کشیده شد. موافقان و مخالفان ماهاتیر محمد حین سخنرانی او با یکدیگر درگیر شدند و به یکدیگر کفش و صندلی پرتاب کردند.


23 مرداد 96