در حال بارگزاری....
دانلود

این تماس های وقت و بی وقت زن و رئیس آدم را دیوانه میکند

گزارشگر تلویزیون انگلیس در مقابل کاخ وستمینستر مشغول اجرای زنده بود که یکی زنگ زد ، بعد یکی دیگه و.. این تماس های وقت و بی وقت زن و رئیس آدم را دیوانه میکند . کجایی ؟ تو اداره ای ؟ چی بپزم ؟ میوه بگیر؟ شیر بگیر؟ .. خدا را شکر تو ایران نیست که ما اینجا تماس پلاس 2 داریم هی اس ام اس و پیامک میاد. رفیقم تو گرمای بنرعباس این پیامک براش اومد. 1 را ارسال کن تا از برنامه اجرای برج میلاد همیشه باخبر بشی؟