در حال بارگزاری....
دانلود

گوینده شبکه خبر خانم کیانا یازرلو و ساعت طلایی زیبا اش

فقط برای سرگرمی اخبار نگاه میکنیم تا از فیلم های لوس و بیمزه کره ای و هندی دوری کنیم . این کلیپ هم برای هوادارا ن .. کلیپ های سوتی و .. از پخش زنده زیاد درخواست داشتند البته خانم کیانا یازارلو بسیار مسلط و با دقت هستند. کمترین و تقریبا در حد صفر سوتی می دهند...