در حال بارگزاری....
دانلود

سوتی شبکه خبر ناهماهنگی اتاق فرمان گوینده خبرها

چرا از باتجربه یازرلو برای اخبار بلند تر استفاده نمی شود هم جای سوال دارد. اما این تاریخ ابتدا یهو سرهنگ متصل به شبکه شدند، بعد کلیپ سازمان ملل گم شد ؟ حذف شد ! یک خبر بعدی را خواندند . بعد آلودگی هوای چین با عکس بک گراند خبر دیگری اومد؟ آخرش هم چقدر بدخط پنیر را نوشتن نمیشه خواند..ها ها ..