در حال بارگزاری....
دانلود

برای ترک سیگار این ویدیو را ببینید

همه میدونن که سیگار جز ضرر چیز دیگه ای نداره ولی بازم چرا میکشن جای سوال داره؟!
این یک آزمایش که میگه آقا سیگار نکش به چه زبونی بگم سیگار نکش ضرر داره خانواده چه گناهی دارن که باید تو رو تحمل کنند چون کسی به روت نمیاره دلیل بر این نمیشه که تو هر بلایی که دلت میخواد سر خانواده بیاری
واقعا برای تمام کسانی متاسفم که باز با دیدن این فیلم به سیگار کشیدن ادامه میدن