در حال بارگزاری....
دانلود

راه کار های ترک سیگار

سیگار را ترک نکنید !
تصمیم بگیرید کمتر مصرف کنید...

نیمی از سیگاری ها که به کشیدن سیگار ادامه می دهند نهایتا به علت یکی از بیماری های وابسته به سیگار می میرند.

سیگار و تنباکوی موجود در سیگار ،مهمترین عامل ایجاد بیماری های قلبی - عروقی ، آمفیزم (بزرگ شدن ریه ها در اثر هوا) و سایر بیماری های تنفسی است.
بنابر این با نکشیدن سیگار از وقوع مرگ و امراض متعدد پبشگیری می توان کرد.
همچنین می توانید برای دریافت کتاب این فایل صوتی به وبسایت دکتر نصیر دهقان مراجعه کنید.(http://pezeshksonati.com/)