در حال بارگزاری....
دانلود

مشکلات بستن لوله رحم در بانوان!

ستن لوله های رحم در خانم ها بستن لوله های رحم در خانم ها یک روش جراحی است که باعث عقیم شدن خانم ها می گردد . در این روش لوله های رحم بسته می شود و از انتقال تخمک به رحم جلوگیری می کند . همچنین با این کار، از رسیدن اسپرم به لوله رحم و ایجاد لقاح جلوگیری می شود . روش های جراحی مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.


23 بهمن 98
مطالب پیشنهادی