در حال بارگزاری....
دانلود

انجام نظافت شهرستان بهبهان توسط امام جمعه و مدیران اداره‌ها !!

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع انجام نظافت شهرستان بهبهان توسط امام جمعه و مدیران اداره‌ها پرداخته است.
به گفته فرماندار شهرستان بهبهان، بعد از اینکه شهرداری در خصوص نظافت شهر به وظایف خود عمل نکرد، امام جمعه و مدیران اداره‌ها وارد عمل شدند و به جای شهرداری کار نظافت را انجام دادند.
علی مظفری فرماندار بهبهان در گفتگو با خبرنگار پیک بامدادی به توضیح این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌شنوید.


23 مهر 96