در حال بارگزاری....
دانلود

عوامل انسانی که موجب تغییرات عجیب در کره زمین شدند

تغییرات عجیب در کره زمین که عوامل انسانی هم در آنها دخیل بودند


1 اسفند 98