در حال بارگزاری....
دانلود

فرود هواپیمای جت بدون چرخ بر روی باند فرودگاه کالیفرنیا

فرود هواپیمای جت بدون چرخ بر روی باند فرودگاه پالم اسپرینگز کالیفرنیا . یک جت خصوصی که چرخ هایش باز نشده بود به ناچار بر روی شکم روی باند فرود آمد. اگر چه این نقص فنی شایع بوده و بارها اتفاق افتاده است اما در اکثر مواقع خلبان نتوانسته است هواپیما را درست هدایت نماید. بر اثر برخورد و کشیده شدن هواپیما بر روی باند امکان جرقه آتش سوزی و.. وجود دارد.این خلبان با مهارت هواپیما را مستقیم نشاند آبپاشی شد