در حال بارگزاری....
دانلود

فرود هواپیمای نظامی باری C17 روی باند نامعلوم

صحنه جالب فرود آمدن هواپیمای نظامی باری C-17 روی باند پوشیده شده از شن و ماسه بیابان افغانستان