در حال بارگزاری....
دانلود

خروج از باند فرود یک هواپیمای خطوط هوایی آسیانا در ژاپن

یک هواپیمای خطوط هوایی آسیانا در فرودگاه هیروشیما از باند فرود خارج شد و برخی از مسافران جراحات ناچیزی برداشتند.