در حال بارگزاری....
دانلود

غرفه ایمنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

این فیلم گزارشی از رخدادهای غرفه ایمنا در روز دوم بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری هاست. از نکته های جالب توجه این گزارش می توان به مصاحبه با مسئولان کشوری حاضر در نمایشگاه اشاره کرد.