در حال بارگزاری....
دانلود

افتتاح و بازدید از غرفه های نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری

استاندار آذربایجان غربی بعد از افتتاح هفتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای استان در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید و رد نسشت مطبوعاتی این نمایشگاه شرکت کرد .