در حال بارگزاری....
دانلود

غرفه کوک در بیست یکمین نمایشگاه مطبوعات

انتشارات کوک با توجه به مخاطبین خود بعد از انتخاب غرفه برتر بیستمین نمایشگاه مطبوعات اینبار موفق به کسب مقاوم دوم در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات کشور شد