در حال بارگزاری....
دانلود

اینجا سوءیس نیست . اینجا ایران است /فروش نان بدون فروشنده/ اسکناس هایی که آزادند

اینجا سوءیس نیست . اینجا ایران است .
فروش نان بدون فروشنده
اسکناس هایی که آزاد هستند

ایران جهنم نیست
غرب بهشت نیست


7 دی 96